Lidmaatschap

Als u besluit dat u graag Aspirant lid wilt worden van de vereniging JWH wordt op de vereniging een aanvraag voor lidmaatschap ingevuld en krijgt u een aanvraagformulier om een Verklaring Omtrent Gedrag’ (VOG) bij de gemeente aan te vragen. Gemiddeld ontvangt u binnen 2 weken bericht van de gemeente  of uw VOG is goedgekeurd of is afgekeurd. 

Meer informatie over de Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)

Stapsgewijs

 1. Afspraak maken voor een kennismakingsgesprek en invullen aanmeldingsformulier.
 2. Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) aanvragen op het gemeentehuis bij de afdeling Burger- en Publiekzaken.
 3. Afspraak maken om de aanvraag lidmaatschap en een eigen verklaring (persoonlijke vragen t.a.v. de schietsport) in te vullen. De VOG en een pasfoto inleveren en de lidmaatschap gelden te voldoen (indien u later in het jaar begint wordt niet het totaal jaarlidmaatschap aan u berekend
 4. Hierna volgt een proeftijd van 3 maanden waarbij u een aspirant lid bent
 5. Tijdens de aspirant-lidmaatschap dient u een introductiecursus van 10 lessen te volgen,
  waarin in aan de orde komen: veiligheid op de schietbaan en de omgang met vuurwapens.
  Ook word u tijdens deze periode begeleid door een instructeur. 
 6. Na deze 3 maanden goed te hebben voltooid zult u een volwaardig lid geworden zijn en ontvangt u uw KNSA jaarpas, Schuttersboekje en JWH ledenpas.
 7. Alle aspirant leden beginnen met pistool of geweer met kaliber .22 te oefenen, bij geschiktheid en wapenbeheersing is er de mogelijkheid om met bijvoorbeeld een kaliber 9mm of kaliber .38 te schieten.

 

* Als u uw Verklaring Omtrent Gedrag niet krijgt is het niet mogelijk om lid te worden van schietvereniging JWH.*

* Ten alle tijden beslist het bestuur over het wel of niet toelaten van leden.*