Veiligheid & Regelement JWH

 

Veiligheid

Bij de schietsport staat veiligheid voorop.
In het belang van u en medeschutters zijn er gedragsregels en voorschriften opgesteld.
Elke schutter dient zich hieraan te houden.

* Elk wapen dat ter hand word genomen moet als geladen worden beschouwd.
* Er word niet geschoten zonder baancommandant.
* Het laden geschiedt uitsluitend op de schietstand.Hierbij wordt de loop altijd loodrechtop de kogelvanger gericht.
* Het omdraaien of het verlaten van de schietstand met een geladen wapen is ten strengste verboden.
* Gehoor en oogbescherming is verplicht op de schietstand.
* Als een wapen geladen is mag men het nooit onbeheerd laten liggen.
* Het ter hand nemen van een wapen zonder toestemming van de schutter en of eigenaar is niet toegestaan.

 

Baancommandanten 

De baancommandanten vervullen een belangrijke rol binnen de vereniging.
Een aantal leden zijn bij toerbeurt baancommandant.
De baancommandant houdt toezicht op de schietbaan, hij/zij kan u zeggen het schieten
tijdelijk te stoppen en of te hervatten.
Tevens is hij/zij verantwoordelijk voor de veiligheid op de baan.
De baancommandant is bevoegd om mensen de toegang tot de schietbaan te weigeren
en of van de baan te sturen.
Hij/zij kan zelfs de schietbaan voor iedereen afsluiten, waarna de evt.discussie aan de bar wordt uitgepraat.

Op de schietbaan is er maar een persoon de baas en dat is de baancommandant!!!

 

KNSA 

JWH is aangesloten bij de KNSA Koninklijke Nederlandse Schutters Associatie een belangen organisatie voor schietverenigingen.
De KNSA vertegenwoordigt ongeveer 40.000 sportschutters.
Ze behartigen contacten met diverse overheidsinstanties en andere sportorganisaties.
JWH Leden krijgen een aantal keren per jaar het blad "Schietsport" als lid van de KNSA.

Ook zijn er diverse opleidingsmogelijkheden via de KNSA.

 

 

Model Privacyverklaring Ssv Avg Ingevuld
PDF – 130,9 KB 206 downloads